Ben jij een leerkracht of school? Vraag dan een gratis Slimme Weekplanner aan!

Leeuwenklas zkt Leerkrachten!

Ben jij een (ex-)vakleerkracht (in opleiding)? Meld je hier aan!Uitzonderingen vallen uiteraard te bespreken!

Wat is de Leeuwenklas?

In de Leeuwenklas kunnen jongeren van het secundair onderwijs in Lier op dinsdag- en donderdagnamiddag van 15u45 tot 18u00 terecht voor (gratis) naschoolse huiswerkondersteuning. De Leeuwenklas bevindt zich op de eerste verdieping van Refuge, Zimmerplein 12 in Lier.

Een team van studiecoaches en vakleerkrachten (zie planning), staan paraat om de leerlingen te helpen studeren voor een toets of examen, het maken van een taak, het schrijven van een werkstuk, enzovoort. 

Naast een gezonde snack en een drankje, zijn er ook voldoende laptops voorzien om online huiswerk te maken of een powerpoint-presentatie voor te bereiden.

Om ervoor te zorgen dat elke leerling het huiswerkmoment goed benut, wordt er een 'Plan van de dag' gemaakt, zodat de leerling steeds met een concreet doel aan het huiswerk begint en de begeleiders zicht hebben op ieders voortgang.

De Leeuwenklas is een initiatief van Het Leeratelier geheel gesponsord door de Lions Club Lier Twee Neten en in samenwerking met Stad Lier.

Leerlingen worden steeds doorverwezen vanuit de school en met toestemming van de ouders.