Leeuwenklas

Wat is de Leeuwenklas?

In de Leeuwenklas kunnen jongeren van het secundair onderwijs in Lier op dinsdag- en donderdagnamiddag van 15u45 tot 18u00 terecht voor gratis naschoolse huiswerkondersteuning

 

Een team van studiecoaches en vakleerkrachten staan paraat om de leerlingen te helpen studeren voor een toets of examen, het maken van een taak, het schrijven van een werkstuk, enzovoort. 

 

Naast een gezonde snack en een drankje, zijn er ook voldoende laptops voorzien om online huiswerk te maken of een powerpoint-presentatie voor te bereiden.

Meer dan huiswerk maken

Om ervoor te zorgen dat elke leerling het huiswerkmoment goed benut, wordt er een huiswerkplanning gemaakt. Op die manier gaan ze doelgericht te werk en hebben de begeleiders goed zicht op hun vooruitgang.

 

Ook wordt het gebruiken van effectieve studiemethodes gestimuleerd. Woordkaartjes, weekplanners en andere hulpmiddelen zijn steeds beschikbaar voor iedereen.

Hoe aanmelden?

Leerlingen worden steeds doorverwezen vanuit de school en met toestemming van de ouders.  

Het is niet mogelijk om als ouder een aanmelding te doen.

Scroll naar onder voor het aanmeldingsformulier. Enkel voor Lierse secundaire scholen.


Aanmelden

  ! Enkel in te vullen door Lierse scholen en

voor leerlingen die horen tot onze doelgroep. 

 

Kom met je klas op bezoek!

Laat je leerlingen kennismaken met onze huiswerkklas en verlaag de drempel door een keertje op bezoek te komen. Vraag hier je kennismaking aan!