Workshops op school

Het Leeratelier verzorgt interactieve workshops op maat met veel enthousiasme.

Bezorg jouw leerlingen een onvergetelijke leerervaring en geef ze een rugzak vol tools om te leren en plannen met Het Leeratelier in de klas.

Populaire workshops 

Deze thema's scoren goed op school.

Ontdek wat jouw leerlingen leren in elke workshop!

Plannen als een Pro

In deze interactieve workshop krijgen jouw leerlingen een goed zicht op hun planvaardigheden en leren ze stap voor stap een haalbare, motiverende planning opstellen aan de hand van de succesvolle SMART-methode.

 

Na deze workshop weten jouw leerlingen

✅ Waarom plannen zo belangrijk is.

✅ Hoe ze stap voor stap een plan kunnen opstellen.

✅ Welke valkuilen er zijn en hoe ze die kunnen voorkomen.

✅ Wat het SMART-principe inhoudt en hoe zij die kunnen toepassen.

✅ Hoe ze voor zichzelf meer vrije tijd en minder stress kunnen creëren.

Blokken als een Baas

In deze interactieve workshop nemen we populaire studiemethodes onder de loep die niet blijken te werken, duiken we in ons brein om te begrijpen hoe we leren en testen we de vier effectieve leerstrategieën uit a.d.h.v. eenvoudige studiemethodes.

 

Na deze workshop weten jouw leerlingen

✅ Welke populaire studiemethodes ze maar beter achter wege kunnen laten.

✅ Hoe onze hersenen leren.

✅ Wat de voorwaarden zijn om leerstof goed vast te houden.

✅ Welke vier effectieve leerstrategieën effectief zijn.

✅ Hoe ze met eenvoudige studiemethodes effectief leren.

 

Examenexpert

In deze interactieve workshop doorlopen we stap voor stap hoe jouw leerlingen zich het best kunnen voorbereiden op de examenperiode.

 

Na deze workshop weten jouw leerlingen

✅ Hoe ze een vakfiche kunnen inzetten.

✅ Wat het verschil is tussen passief en actief leren.

✅ Hoe ze zich kunnen optimaal voorbereiden op elke examenvorm (schriftelijk, mondeling, openboek of multiple choice)

✅ Hoe ze zich kunnen klaarstomen voor de grote dag.

✅ Welke strategieën ze kunnen inzetten tijdens het examen zelf.

 

Workshops op school leren leren plannen studiemethodes